Monthly Archives: August 2010

Jobbcoach

För att komplettera min  och min brors jobbsökarsite: jobblediga.se (där du kan söka jobb både via webben och mobilen), så har vi nu startat en jobbcoach blogg med målet att hjälpa människor att få ett nytt jobb och vara ett stöd i jobbsökarprocessen (där min bror Peter står för det mesta av skrivandet). Du når den på:

http://jobblediga.se/jobbcoach/

Från oss själva och från de vi känner, tror vi att det finns många arbetssökande som idag saknar detta stöd och inte vet hur de ska göra för att komma fram till en intervju och slutligen ett nytt jobb. Det är dessa vi vill nå fram till.

I denna blogg kommer vi att ta upp sådant som vi tror kan vara bra att veta och kan hjälpa till att få ett nytt jobb. Vi kommer även att kunna svara på frågor från besökare som sedan publiceras på bloggen.

Vi har själva erfarenhet från att söka nya jobb samt har arbetat mycket med rekrytering och vill nu dela med oss av våra erfarenheter samt ge en personlig vinkel på det.

Självklart kan man även komma åt bloggen via mobilen, så att den alltid är lätt tillgänglig (och du behöver inte surfa in på jobbdatorn).

Ta gärna en titt och ställ en fråga.

Hoppas ni gillar den nya bloggen.

Öppnare myndighetsdata med PSI-lagen

Det finns många bra och nyttiga tjänster som skulle kunna tas fram till låga kostnader bara myndigheterna var öppnare med sin data. Nu finns det en lag: PSI-lagen, som ska hjälpa till att få myndigheterna att öppna upp sig.

Själv har jag redan skapat några tjänster från myndighetsdata. På www.hittabad.se så visar jag badplatser i närheten av  där du befinner dig och har hämtat info om badplatser från Smittskyddsinstitutet. På Mobilize.se/val har jag hämtat valdata från Valmyndigheten och visade även röstlokaler i närheten. Men det ska bli väldigt intressant att se vad det kommer att gå att göra med all ny data som förhoppningsvis blir tillgänglig. Jag har redan ett antal projekt på g.

Som en uppmaning till alla myndigheter, så vidarepublicerar jag ett brev som Jonas Lejon och Joakim Jardenberg har skrivit till alla generaldirektörer:

Kära generaldirektörer, låt oss tillsammans göra världen bättre!

Ni sitter sedan många år tillbaka på stora mängder data som är intressant ur flera aspekter. Det handlar om information som vi skattebetalare redan betalt för. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja information för olika ändamål, t.ex. genom skapandet av nya e-tjänster, såväl kommersiella och ideella. Men ofta har det varit förknippat med stora kostnader och svårtillgängliga lösningar. Äntligen ser vi en ändring komma till stånd.

Att vi entreprenörer kan ta del av denna information även elektroniskt har vunnit laga kraft sedan idag, den 1:a juli 2010. Den så kallade PSI-lagen (Prop. 2009/10:175) öppnar upp för stora möjligheter att skapa tjänster som förbättrar vardagen för oss alla.

Att ni själva sitter på kunskapen att förädla denna information i viss mån är mycket möjligt, rent av sannolikt, men om fler får möjlighet att jobba tillsammans så kommer garanterat resultaten att bli ännu bättre. Det saknas sannerligen inte internationella exempel på de effekter man får av att släppa publikt data tillgängligt för vidareutnyttjande.

Vi vill därför uppmana alla myndigheter och deras chefer att snarast börja arbeta i PSI-direktivets anda och uppfylla den intention som lagen speglar. Citerar från regeringskansliets sida om PSI – vidareanvändning av information:

”Syftet med lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.”

För att detta ska bli verklighet krävs i praktiken ett API till era tjänster. Vi vill därför med detta brev uppmärksamma er på behovet av att ni skyndsamt öppnar upp en sådan möjlighet. Först då kan vi börja jobba på allvar, och först då kan både ni, vi, lagstiftarna och samhället se den fulla nyttan av den utveckling som startar nu. Vi är många som är villiga att hjälpa till, så se det här brevet också som en utsträckt hand. Dialogen är igång, nu är bollen er.

Ovanstående text är i huvudsak författad av Jonas Lejon (ansvarig bland annat för tjänsten govdata.se), bearbetad av Joakim Jardenberg (bland annat projektledare för Makten och Öppenheten) och helt fri att kopiera, bearbeta och vidarebpublicera enligt CC0.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,