Monthly Archives: January 2009

Mitt 24hbc-projekt: Öka kopplingen mellan tryckt media och webben/mobilen

Eftersom jag inte kunde vara med på hela 24hourbusinesscamp (då företaget där jag jobbar har konferens tors-sön),  visste jag inte om jag skulle hinna med att göra något eget projekt. Men när jag träffade alla trevliga deltagare på ons kvällen blev jag inspirerad att försöka göra något iaf. Fast det var först när jag pratade lite mobilt med Morris Packer, som jag insåg vad. Som jag beskrev i mitt förra inlägg så berättade Morris nämligen att han ville skapa ett bra sätt att få webbsidor till mobilen genom att använda 2D streckkoder och korta urler och att jag hade skapat något liknande våren 2007 med Pym.se och Mobilize.se/barcode. Eftersom det inte hade hänt så mycket mer kring dessa typer av tjänster mer än Aftonbladets Tagga, tänkte jag att mitt projekt kunde vara att igen försöka få tidningarna att inse fördelarna att använda sig av 2D streckkoder och korta urler för att driva mer trafik till webben och mobilen och däregenom  skapa en tydligare koppling dem emellan.

Därför publlicerar jag nu bl.a. en text jag skrivit om detta ämne som förhoppningsvis kan ge lite inspiration till tidningarna. Samt att  jag uppdaterar min Pym.se tjänst med en sms funktion (en ide som Morris gav mig och som jag fick kopiera för honom). Slutligen mailar jag ut till alla tidningar och ser om de kan vara lite mer intresserade denna gång än för 1 1/2 år sedan.

För jag har faktiskt försökt få dem intresserade tidigare. När jag lanserade Mobilize.se så skickade jag ut följande brev till ca 140 st tidningar den 15/6 2007.

Även om brevet var generellt om mobila tjänster så har jag faktiskt med ett avsnitt för tidningarna:

Ett ex för tidningar är att man har en korturl med 2D kod i tidningen kopplat till en artikel för mer information på webben/mobilen. Så om man skriver in korturlen på en mobil så kommer man till relevanta artiklar på tidningens mobila version, skriver man in den på PCn så kommer man till artiklar på tidningens vanliga webbsida. 

Men det var ingen som nappade på det. :-(

—————————————-

Ämne: Tips: Nya mobila gratistjänster: skapa/läs 2D streckkoder, mobila korturler, blogg om mobila tjänster mm.

Innehåll:

Hej

Jag tänkte tipsa om ett antal nya mobila tjänster som inte kostar något (mer än datatrafiken i mobilen).

Den första tjänsten är en blogg om mobila tjänster , som går att läsa lika bra i mobilen som på datorn. Många av tjänsterna som beskrivs är utvecklade av mig, men bloggen kommer lika ofta att tipsa om andras mobila tjänster, där jag också kan ge mina synpunkter på tjänsten.

De övriga nya tjänsterna kompletterar varandra och hjälper alla till att göra information mer tillgänglig för mobiltelefoner.

Till skillnad från andra tjänster för att generera 2D koder, så är min gratis både för privat och för kommersiellt bruk. Allt för att öka användningen av 2D koder. Vem som helst kan även bygga vidare på de program för mobil eller PC som kan användas för att avkoda koderna.

Ett ex för tidningar är att man har en korturl med 2D kod i tidningen kopplat till en artikel för mer information på webben/mobilen. Så om man skriver in korturlen på en mobil så kommer man till relevanta artiklar på tidningens mobila version, skriver man in den på PCn så kommer man till artiklar på tidningens vanliga webbsida.

Annat ex på användning med flera av tjänsterna är när man skapar ett kontaktkort/vCard som man sedan kopplar en korturl till. Den urlen kodar man sedan som 2D streckkod och skriver både urlen och 2D bilden på ett visitkort. Visitkortet kan man sedan ta kort på med ett mobilprogram och då öppna upp korturlen så att kontaktkortet laddas ned till mobilen (låter kanske mer komplicerat än det är). Man kan även starta ett avkodningsprogram på datorn och visa visitkortet för webbkameran så att kontaktkortet laddas ned till datorn. Har man inga sådana program, så skriver man bara den korta urlen i webbläsaren för samma resultat.

Alla tjänsterna är i beta stadie, så man får ha lite överseende som användare.

Hoppas ni finner något av detta intressant att skriva några rader om.

Hör gärna av er vid frågor.

Några av mina blogginlägg som kan vara intressanta att läsa:

http://www.mobilize.se/blogg/2007/05/10/lanserar-mobilizese/

http://www.mobilize.se/blogg/2007/05/11/skapa-korta-webbadresser-short-url-for-mobiler-med-pymse/

http://www.mobilize.se/blogg/2007/05/11/skapa-kontakter-vcard-for-dator-eller-mobil/

http://www.mobilize.se/blogg/2007/05/25/skapa-2d-streckkod-qr-code-for-mobiler-och-webbkameror/

http://www.mobilize.se/blogg/2007/06/11/program-for-mobiler-och-webbkameror-byggt-pa-oppen-kallkod-for-att-lasa-2d-streckkod-qr-code/

MVH Mikael Lindström

—————————————-

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Öka trafiken till webb och mobil genom det tryckta mediet

För 1 1/2 år sedan läste jag några intressanta exjobb, vilka inspirerade mig att fundera mer kring vad man kunde göra för att förbättra kopplingen mellan det tryckta mediet och webben/mobilen. De tankarna mynnade ut i denna text som sedan blivit liggande på datorn, med undantag för att jag skickade den till några chefer för några av de stora tidningarna (utan respons). Det intressanta med texten är att den fortfarande är hyfsat aktuell och att det inte hänt så mycket mer på området i Sverige (än Aftonbladets Tagga satsning). Fast Tidningsutgivarna själva faktiskt publicerat en sammanfattning på deras egna webb redan 2005: Symboler länkar samman papperstidningen och webben.

Hur det kommer sig att jag publicerar texten nu, var lite slumpen. Jag pratade med Morris Packer på 24hourbusinesscamp och upptäckte då att han tänkte göra något liknande det jag gjorde med Pym.se och Mobilize.se/barcode våren 2007. Så för få fler att inse vad både jag och Morris hade gjort, dvs fördelarna med 2D streckkoder och korta urler, så publicerar jag texten nu.

Öka användningen av att läsa nyheter och utnyttja olika media på webben och i mobilen

Bakgrund

Idag pratas det allt mer om mobila tjänster, men samtidigt ligger användandet av sådana tjänster fortfarande väldigt lågt jämfört med webben. På de stora webbplatserna (som ändå har bra mobilsidor) ligger troligen snittet på ca 2% av det antal besökare som webbversionen får (denna siffra varierar säkert men i de flesta fall inte mer än i spannet 0-5%, detta är som sagt bara uppskattningar och inte baserat på några exakta uppgifter). Tidigare har orsaken till låg användning ofta varit att folk inte har aktiverat GPRS på sina telefoner. Men idag kommer många telefoner med GPRS-inställnigar förinstallerat, samt att t.ex. Tele2 skickar ut ett sms om man vill ha inställningar skickade till sig varje gång man sätter i ett nytt simkort i telefonen. Självklart finns det fortfarande många som inte har det aktiverat, men idag är problemet mer att man inte känner till att det finns en mobilversion av en hemsida, eller att man inte vet hur man tar sig dit. Samt att man heller inte vet vad som finns där. Idag när så många har Internet hemma och på jobbet, är det många som kan vänta tills de kommer hem innan de kollar något (när det ändå finns en osäkerhet kring det som rör mobilt). Därför ser man också, hur kampanjer för mobila sidor, kan ge väldigt bra gensvar i ökningen av antalet användare. En ökning som ofta håller i sig, vilket visar på att användarna troligen inte kände till tjänsten och stannar kvar när de väl fått testa den.

Ett annat nytt område som inte är lika stort, men som det redan görs tester med är e-papper. I diskussionerna kring e-papper så kommer det även fram att papperstidningarna kommer att fortleva under många år till, om de någonsin kommer att försvinna. På samma sätt som det tog väldigt lång tid innan CDn tog över helt från vinylen (och då finns det fortfarande stora DJs idag som bara kör LP-skivor).

Oavsett om det kommer att bli vanligt med e-papper eller inte så kan det vara en bra ide att koppla samman det tryckta med webb/mobilt i allt högre grad, eftersom det då skulle låna en del av de extra funktioner som man framhävt som fördelar med e-papper. Samtidigt skulle det kunna bli ett mellansteg, om vi nu ska börja använda e-papper mer. För många tekniska utvecklingar tjänar på att ta utvecklingen i steg, så att användarna hinner anpassa sig till den nya tekniken.

Men den största fördelen skulle vara att kunna erbjuda läsarna mer värde samtidigt som man skulle öka användningen av både tidningarnas vanliga webbsidor och deras mobila sidor, vilket då även bör leda till ökade intäkter.

Man kan se detta dokument som ett case, som besvarar just frågan hur man kan öka webb och mobila trafiken, men främst den mobila.

Orsaken att jag skrivit detta dokument är främst för att jag vill hjälpa till att öka den totala mobila användningen. (När jag skrev det så var det också för att visa på ett affärscase, eftersom jag sökte jobb inom affärsutveckling just då.)

Det finns också fördelar för läsarna om det fungerar på liknande sätt på flera tidningar, så att det inte bli förvirrande pga att det skiljer sig för mycket. RSS symbolen ser t.ex. likadan ut på alla webbplatser vilket gör det väldigt lätt för användarna att hitta RSS-flöden. Sen använder t.ex. vissa tidningar samma leverantör för att skapa mobilsidorna, vilket borde göra det lättare att tillsammans genomdriva förändringar hos leverantören.

Idéerna är i grunden baserade på två exjobb som gjordes tillsammans våren 2004. Dels Länkning mellan tryckta och digitala medier av Ola Johansson samt Att implementera länkar mellan tryckta och digitala medier på en tidningsredaktion av Martin Leandertz.

Även om det fanns användning av idéerna redan då, så har behovet blivit ännu större idag. Jag har även uppdaterat idéerna med annan teknisk utveckling idag, som t.ex. tekniken kring bloggar.

Förslagen

En kort sammanfattning över förbättringar att titta närmare på:

 • Symboler i papperstidningen och på webben för att tydligare koppla till olika media.
 • Användandet av korta urler, (antingen nyckelord/taggar eller kod) som länkar till liknande material
 • Användandet av 2D streckkoder, vars innehåll är de korta urlerna.

Alla dessa delar är säkert välbekanta för de som läser detta dokument, det är inga revolutionerande nyheter jag presenterar. Men eftersom de kan användas mycket mer än de görs idag, kommer här en beskrivning av dem och hur de hänger ihop.

Symboler i papperstidningen och på webben för att tydligare koppla till olika media

I de enkäter som gjordes i samband med exjobben framkom att 87 % någon gång velat hitta mer information efter att ha läst en artikel och att 84% gärna skulle vilja bli upplysta om det fanns extra material att tillgå. 91% tyckte då att system med symboler skulle kunna vara en bra lösning. Intressant är också att när läsarna sökte information vidare så var det 23% som sökte vidare på tidningens webbsida, medan 56% sökte vidare på andra sidor. Genom att då göra tydligare för läsarna att det faktiskt finns extra material, så borde tidningen minska andelen som sökte vidare på andra sidor, vilket bara det skulle öka trafiken.

De områden som lämpligen kunde få symboler i tidningen var:

 • Om det fanns mer skrivet material
 • Webb-tv
 • Webbradio
 • Bildspel
 • Bevakning
 • SMS-tjänst
 • WAP-tjänst/Mobil-tjänst
 • Debatt

Dessa symboler används då också på webben för att läsarna lätt ska hitta det material de är ute efter. I studien framkom också att det är mycket lättare att missa textlänkar, medan en stor och tydlig symbol, uppmärksammas lättare. Utrymmet för symboler, påverkas såklart av vilket utrymme som finns, då man inte kan ha hur stora symboler som helst, men även en liten tydlig symbol kan få stor effekt. Det går också att ge dem olika färger, vilket gör det ännu lättare att känna igen en viss symbol.

En extra symbol som de också tog upp var en symbol för att visa att det fanns extra material i tidningen. Att det t.ex. bara är en kortare text i webbupplagan, medan ett större reportage i tidningen. I de fallen var det 81%, som sa att de då kunde söka i tidningen om det var en väldigt intressant artikel. En annan variant är att länka till pdf-versionen i de fallen, för de som inte har tidningen till hands. Vilket också ökar värdet för prenumeranter (som brukar ha gratis tillgång till pdf-versionen).

En ny symbol att lägga till som avspeglar nutiden är blogg-kommentarer (med Twingly). Eftersom inte alla artiklar har det aktiverat, är det speciellt intressant att veta om det kan länkas från bloggvärlden till en viss artikel, för att t.ex. läsa mer senare under dagen. (Sedan jag skrev texten har Twingly blivit mer vanligt så det inte bara är ett urval som har bloggkommentarer, men det kan ändå vara intressant att markera i tidningen)

Placeringen av symbolerna i papperstidningen är i slutet på texten, eftersom (som läsare påpekade) det är först när man läst artikeln som man vet om man vill veta mer. Det borde gälla även för webb-tv och bildspel, men självklart något man kan experimentera med. På webbupplagan bör symbolerna finnas tydligt på första sidan, där de länkar till ett arkiv för den mediatypen. Beroende på placeringen så kan även senaste länken inom den mediatypen också vara länkad.

Det gjordes ett försök med symboler i en dagstidning, och i en enkät efteråt så var det 57% som hade lagt märke till symbolerna. Av de som hade förstått att de var medielänkar, så var det 58% som någon gång följt dem från papperstidningen till webben. Av dem så var det 98% som tyckte att tidningen skulle fortsätta med symbolerna. Vilket är ett tydligt tecken på att det var en bra förändring.

Det var också en del som använde symbolerna för att lättare navigera på webbupplagan och 53% ansåg att det hade underlättat deras besök på webbupplagan. Att införa ett tydligt och bra symbolsystem får alltså många positiva sidoeffekter.

En positiv effekt för redaktionen med att införa symbolerna, var att man redan vid urvalet av vilka nyheter som man skulle skriva om började fundera över vilket extra material man kunde koppla, t.ex. ett webb-tv reportage eller ett bildspel. Det kunde då också bli en variabel som påverkade vilka nyheter som valdes ut. Dvs om en nyhet kan leda till bra extramaterial så ger det ett extra nyhetsvärde för nyheten. Man märkte också att med många länkar per dag så ökade behovet av nya rutiner för det extra arbete som tillkom, så att det inte överbelastade vissa på redaktionen.

Även om länkningen gav bra resultat, så är det viktigt att det som länkas till är intressant och relevant. Eftersom det framkom i studien att man bara följer en länk från tidningen om man verkligen är intresserad. Så länkar till extra skrivet material görs nog mer för de stora nyheterna. Men finns det ett bildspel, är det klart att det ska länkas till det.

När studien gjordes var mobilanvändandet fortfarande väldigt lågt och tidningens mobilsidor visade bara text. Idag när flera tidningar har mobil-tv och bildspel på deras mobilsidor, så är ett system med länkning och symboler ännu mer relevant. T.ex. om någon läser på sportsidorna om en fotbollsmatch och ser att det finns klipp från matchen att kolla med mobilen, så genererar det mycket fler besökare, än om det inte fanns någon indikation.

Användandet av korta urler som länkar till liknande material

En symbol säger mer en tusen ord och är väldigt lätt att upptäcka, men den kan inte säga exakt vart jag ska för att hitta det som den gör mig uppmärksam på. Därför är det bra med korta urler. En kort url skulle t.ex. kunna se ut som tidning.se/val2006 och skickar mig då vidare till en artikel.

När det i studien diskuterades kring korta url eller referensnr, tyckte de flesta att det var bra om det var som ett nyckelord då det var lättare att relatera till. Vilket i sin tur gör det lättare att komma ihåg. Användarna gillade också själva idén då det gjorde det snabbare att hitta artikeln på webben. När man skriver ett blogginlägg, så är det vanligt att man taggar upp det med ett antal nyckelord och man kan använda liknande tankesätt även här. Fast i de flesta fall så kanske man bara använder ett nyckelord, även om det borde vara ok med flera. T.ex. att en artikel har både ”val2006” och ”moderaterna” taggat. På samma sätt som för blogginlägg så kan man länka till andra inlägg med samma taggat nyckelord.

Hur det ska fungera om det finns flera artiklar med samma nyckelord (t.ex. valet2006), får man säkert experimentera lite med, men mitt förslag är följande:

Om det finns en artikel med dagens datum som har nyckelordet kopplat, så visas den artikeln. I anknytning till artikeln, visas då de andra artiklarna som har samma nyckelord. Om det inte finns en artikel med dagens datum, så visas direkt en lista över alla artiklarna med det nyckelordet.

När det gäller korta url för mobilen, så har man några olika val. Antingen så lägger man in att om det är en mobil som besöker tidning.se/val2006 så skickas man vidare till mobilversionen av artikeln. Eller så måste man skriva in en mobiladress först, ex. m.tidning.se/val2006 eller en kortare variant m.tidning.se/val06. Den första lösningen fungerar troligen bäst för den stora massan, men själv har jag en bra webbläsare i mobilen och jag vill gärna själv göra beslutet om jag ska se mobilversionen eller inte. Jag tycker alltså det är bättre med en mobil url, samt att nyckelordet gjorts lite kortare (så användaren behöver skriva in mindre). Självklart kan man göra så att både det kortare nyckelordet och det riktiga fungerar.

En extra fördel med nyckelord är att man också kan koppla det till olika smstjänster. Om du går in på tidning.se/allsvenskan så får du se de senaste artiklarna om allsvenskan och om du smsar allsvenskan till 7XXXX så får du rapporter efter matcherna om resultaten. Då blir det även naturligt att marknadsföra dessa nyckelord i sportsektionerna i pappersupplagan, tillsammans med kortlänkarna. Man skulle även kunna lägga till tidsperiod, ex ”allsvenskan idag” så att smsprenumerationen bara gäller för en dag.

Det borde även vara möjligt att använda de olika nyckelorden som navigering för att hitta stora aktuella nyheter. Man skulle kunna använda ett bloggmoln, som visar olika storlek på nyckelord, baserat på hur många artiklar som har det nyckelordet. En extra fördel med att de länkas även från webbsidan är att det förbättrar sökmotoroptimeringen, eftersom flera relevanta artiklar kopplas till ett specifikt nyckelord. Vilket skulle kunna hjälpa till att öka

trafiken från den organiska sökningen.

Ett ex på hur man skapar kortlänkar och speciellt hur man använder samma länk för både PC och mobilen finns i mitt eget projekt Pym.se

Där man kan definiera olika länkar för PC och mobil. Där jag även manuellt lägger in om jag vill ha något speciellt nyckelord.

Användandet av 2D streckkoder, vars innehåll är de korta urlerna

Även om de korta urlerna gör det lättare att hitta det man är ute efter, så finns det lösningar som gör det ännu enklare. T.ex med hjälp av 2D streckkoder.

En 2D streckkod skiljer sig från de vanliga streckkoder som vi är vana att se på matvarorna i butiken genom att de sparar informationen i två led, precis som matriser. De kallas därför också matriskoder. Den vanligaste matriskoden för koppling till mobilt innehåll är nog QR code, främst för att den är så vanlig i Asien och många mobiltelefoner i t.ex. Japan har program för att avläsa dessa koder installerade från början. QR står för Quick Response och har att göra med att den ska kunna avläsas väldigt fort. Det finns flera olika aspekter när man väljer vilken 2D streckkod som man ska använda, t.ex. hur mycket data den kan spara, hur många som kan läsa koden mm. Själv gillar jag QR code främst för att den är snyggare än de andra. Att den är lätt för ögat att upptäcka på en affisch med sina tre fyrkanter i hörnen (används för positioneringen vid avkodning) spelar självklart också in.

Informationen som sparas i en 2D streckkod kan användas till många olika saker, det är främst bara fantasin och funktionerna i läsarna för 2D koder som sätter gränser. Eftersom en läsare kan triggas att göra olika saker beroende på vad informationen säger, t.ex. börjar texten med ”http”, så kan programmet öppna en webbläsare, vare sig det är på en dator eller i en mobil. För tidningsvärlden är det nog främst webblänkar och sms, som är mest intressant. Om vi tar exemplet med allsvenskan igen så kan användaren ta en bild av en 2D streckkod med mobilen, avkoda bilden vilket då skapar ett sms för att prenumerera på nyheter via sms om allsvenskan. Eller så tar användaren och visar en annan bild för sin webbkamera på PCn vilket då t.ex. öppnar upp en nyhetssida med filmklipp från allsvenskan.

Användningen av 2D streckkoder är i ett väldigt tidigt stadium i Sverige, men det kommer att öka mer under hösten. Dels så kommer ett finskt bolag som är väldigt stora på 2D koder i Finland troligen att jobba aktivare med den svenska marknaden. Dels använder SVT sig av 2D koder i serien ”Sanningen om Marika”, vilket förhoppningsvis också ökar intresset för koderna. För ju fler koder som syns i vardagen, ju mer intresserade blir folk av att faktiskt ladda ned ett program för att läsa dem. 2D koder lämpar sig också väldigt bra för användning i annonser, och då är en tanke att när många lärt sig av avkoda bilderna, så borde det öka intresset för tryckta annonser i tidningar (då man kan ha med en 2D kod), eller iaf minska flytten av annonser till andra medier.

Det finns många resurser för att skapa 2D koder, t.ex. min egen tjänst för att generera koder:

http://www.mobilize.se/barcode/

Där jag även har som alternativ att skapa en kortkod för URLen som du vill skapa 2D kod för.

Hoppas att ni finner något av informationen intressant eller inspirerande.

Vill ni skicka vidare eller publicera delar att detta dokument, så får ni göra det, bara ni refererar till bloggen (helst med länk) eller kontaktar mig i förväg.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

SMS:a nyckelorden och få korta url:er till din mobil

Oftast är det roligare att bygga nya tjänster än att jobba vidare på sina gamla, men ibland dyker det upp nya ideer till gamla tjänster som helt enkelt är för smidiga och enkla att för att inte implementera.

En sådan tjänst är den nya smsfunktionen till Pym.se. Det tog ca 10 min att koda och 3 min att implementera/sätta upp i Mobilstart (tror faktiskt att detta blogginlägg tog längre tid än utvecklingen). Den går ut på att om du inte är så bekant med din mobil och du tycker det är knöligt att skriva in en kort url som du skapat på Pym.se, så kan du smsa pym följt av nyckelordet till 72500 (1kr). T.ex. pym dn för att få kortlänken till DN (där mobilbesökare får deras mobila site istället).

Jag vet inte hur många som har nytta av tjänsten, men nu finns den där iaf och den kan kanske vara en inspiration till tidningar som jobbar med nyckelord och korta urler att göra något liknande.

Läs även andra bloggares åsikter om ,